CATEGORY

Diskriminim

Ricikluesit në presionin e Policisë Bashkiake/Video

Ricikluesit Rom dhe Egjiptian në qytetin e Tiranës hasen çdo ditë me Policinë Bashkiake, shpesh herë është parë në rrjetet sociale që punonjësit marrin...

Zbardhen vendimet e Komsionerit, shqiptarët diskriminojnë për politikën, racën dhe shëndetin

Kategoritë në nevojë vijojnë ende të diskriminohen për të marrë një shërbim publik pranë institucioneve publike ndërkohë që diskriminimet vijojnë të mbeten “bindjet politike”,...

Demokracia Sociale

Në Shqipëri, familjet e varfra që trajtohen me ndihmë ekonomike zënë rreth 1.8% të popullsisë në rang vendi sipas INSTAT. Kryesisht familjet e varfra...

Dëbimet e komunitetit rom; skandali i heshtur i autoriteteve shqiptare

Gjatë dy dekadave, autoritet vendore shqiptare dëbuan në mënyrë të dhunshme nga vendbanimet e tyre qindra familje të varfra, duke i zhytur më keq...

Të ndarë dhe të pabarabartë: Segregimi i fëmijëve romë dhe egjiptianë në shkollat shqiptare

Edhe pse ligji shqiptar e ndalon segregimin e shkollave si formë diskriminimi, disa institucione publike të arsimit 9-vjeçar vazhdojnë të jenë të segreguara, duke...

Latest news