CATEGORY

Arsim

COVID-19 mohoi aksesin në arsim për fëmijët Romë në Turqi

Çfarë progresi është bërë për aksesin e  fëmijëve romë në Turqi  në arsim është zhdukur nga COVID-19. Për familjen Sinnik, COVID-19 nuk nënkuptonte vetëm shqetësime...

Win for Vet projekti për punësimin e Romëve

Roma Versitas Albania organizoi sot takimin prezantues të projektit “WinforVet” një projekt që synon të mbështësi përfshirjen sociale, dhe zbutjen e varfërisë së romëve...

Romët marrin ‘ndihmë’ në Samitin e Poznanit. Rama firmos deklaratën e përbashkët

Për herë të parë në Samitin e Poznanit u përfshinë në agjendë, si një ndër pikat kryesore, minoriteti Rom dhe integrimi i tyre në...

Profil/ Intelektualët e suksesshëm të minoritetit Egjiptian

Laçi është profili jonë i radhës për minoritetit Egjiptian, i poziçionuar në Shqipërinë Veriore, aty numërohen qindra familje egjiptiane.Të vendosur prej shumë shekujsh, egjiptianët...

Të jesh i ndryshëm dhe i pavarur

Aftësia e Kufizuar, nuk është vetëm një problem shëndetësor, por është një fenomen kompleks që pasqyron ndërveprimin midis veçorive të trupit të një personi...

Latest news