OSBE/Nevoja e vazhdueshme për të luftuar diskriminimin për romët

Të fundit

Community Reporters Albania
Community Reporters Albaniahttps://reportersalbania.com
C.R.A është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka qëllim të promovojë gazetarinë qytetare në Shqipëri. Misioni i Community Reporters Albania është të raportojë çështjet sociale të thelluara me natyrë investigative.

Persekutimi dhe vrasjes së romëve nga regjimi nazist është gjithashtu një kujtesë e nevojës së vazhdueshme për të luftuar diskriminimin me të cilin përballen sot komunitetet rom dhe sinti, Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) tha në ditën e sotme të përkujtimit të gjenocidit rom.

“Sot ne kujtojmë romët dhe sintit të cilët u shan, u shënjestruan dhe u vranë nga regjimi nazist thjesht për atë që ishin”, tha drejtori i ODIHR, Matteo Mecacci. “Duke përkujtuar viktimat e gjenocidit romë, ne jo vetëm nderojmë kujtimin e tyre, por qëndrojmë kundër diskriminimit dhe urrejtjes me të cilën përballen shumë romë deri më sot”.

Ishte më 2 gusht 1944 që 4,300 sinti dhe romë u vranë në Aushvic-Birkenau. ODIHR vazhdon të mbështesë vendet në të gjithë OSBE-në në kujtimin e romëve dhe sintit që humbën jetën gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe në ndihmën për të rritur ndërgjegjësimin për pasojat fatale të ideologjive raciste të bazuara në intolerancë dhe urrejtje.

ODIHR së fundmi iu bashkua organizatave të tjera ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara dhe Komisionin Evropian në #MbrojiniFaktet. Kjo fushatë globale për të luftuar shtrembërimin e Holokaustit u zhvillua nga Aleanca Ndërkombëtare e Përkujtimit të Holokaustit dhe thekson se nënvlerësimi i çdo krimi të regjimit nazist dhe bashkëpunëtorëve të tij është një fyerje si për viktimat ashtu edhe për të mbijetuarit.

Të gjitha vendet e OSBE-së kanë njohur “vështirësitë e veçanta me të cilat përballen romët dhe sintitë dhe nevojën për të ndërmarrë masa efektive për të arritur barazinë e plotë të mundësive” për romët dhe sintit. ODIHR vazhdon të mbështesë vendet e OSBE-së në trajtimin e krimit të urrejtjes dhe diskriminimit kundër romëve. Udhëzimet e përfshira në Kuptimi i fundit i krimeve të urrejtjes kundër romëve dhe adresimi i nevojave të sigurisë së komuniteteve rome dhe sinti: Një udhëzues praktik thekson masat që promovojnë sigurinë dhe sigurinë pa diskriminim.

Çdo pesë vjet, ODIHR përditëson gjetjet e tij mbi zbatimin e angazhimeve të marra nga vendet e OSBE-së për të rritur pjesëmarrjen e romëve dhe për të luftuar diskriminimin ndaj tyre. Raporti i këtij viti do të vlerësojë progresin e bërë gjatë gjysmë dekadës së fundit, si dhe do të detajojë sfidat që mbeten.

Më të lexuarat