Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Vendore  të 14 Majit për Romët dhe Egjiptianët

Të fundit

Community Reporters Albania
Community Reporters Albaniahttps://reportersalbania.com
C.R.A është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka qëllim të promovojë gazetarinë qytetare në Shqipëri. Misioni i Community Reporters Albania është të raportojë çështjet sociale të thelluara me natyrë investigative.

Community Reporters Albania (CRA) vëzhgoi Zgjedhjet Vendore 2023 për votuesit Rom dhe Egjiptian në 5 bashki (Tiranë, Shkodër, Fier, Elbasan dhe Berat ).

Community Reporters Albania është organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar në muajin Tetor 2020 me nr vendimi 1537, në fokusin e saj ka raportimin multimedial në media të shtresave në nevojë për të kërkuar të drejtat e tyre sociale, ligjore dhe për ti fuqizuar ata në media.

Gjatë muajit Prill-Maj 2023, qendra kontraktoi 10 tw rinj nga minoriteti Rom dhe Egjiptian për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe raportimin gazetaresk.

Duke u nisur nga vëzhgimet e kryera në zgjedhjet e kaluara nga OSCE/ODIHR për pjesmarrjen e pakicave kombëtare në procesin e votimit, deklaruan që vota e anëtarëve të minoritetit Rom dhe minoritetit Egjiptian është intimidua, blerë, shitur dhe vota e tyre nuk ka qenë e lirë.

Ky është vëzhgimi i dytë[1] që është kryer nga vëzhgues Rom dhe Egjiptian në Shqipëri, për qëllimin që vota e minoriteteve të jetë e rëndësishme edhe e mbrojtur dhe të vëzhgohet pasi në të gjithë zgjedhjet e kaluara, raportet tregojne së vota e tyre është  pre e intimidimit, shit-blerjes.

Raporti i Zgjedhjeve Vendore 2023 CRA

Më të lexuarat