Qeveria sllovake do t’u paguajë dëmet romëve nga dhuna  e policisë në Moldavi dhe Bodvou

Të fundit

Community Reporters Albania
Community Reporters Albaniahttps://reportersalbania.com
C.R.A është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka qëllim të promovojë gazetarinë qytetare në Shqipëri. Misioni i Community Reporters Albania është të raportojë çështjet sociale të thelluara me natyrë investigative.

Qeveria Sllovake arriti sot një marrëveshje zgjidhjeje miqësore me tetë burra romë të cilët u dhunuan nga oficerët e policisë në vitin 2013 gjatë një bastisjeje policore në një komunitet rom në Moldavi nad Bodvou. Qeveria do t’u paguajë 110,000 € dëmshpërblim jopasuror bashkërisht aplikantëve romë (plus çdo taksë që i detyrohet). Çështja në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut u zgjidh jashtë gjykatës pas negociatave ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, një përfaqësuesi i aplikantëve dhe avokatëve nga Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (ERRC) që ngritën çështjen gjyqësore.

“Jemi të kënaqur që aplikantët më në fund arritën drejtësinë dhe mirëpresim qasjen e Ministrisë së Drejtësisë. Megjithatë, fatkeqësisht u deshën nëntë vite të tëra dhe disa grupe procedurash përpara autoriteteve dhe gjykatave vendase që ajo të dorëzohej. Ndërkohë, kërkuesit pësuan persekutim nga autoritetet hetuese vetëm sepse guxuan të kërkonin të drejtat e tyre dhe të ankoheshin për brutalitetin e policisë.” tha Michal Zálešák, Konsulenti Ligjor i ERRC-së i cili ka punuar në këtë çështje gjatë procedurave para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Më 19 qershor 2013, 63 oficerë policie hynë në një lagje rome në Moldava nad Bodvou (Sllovaki) për të kërkuar një të dyshuar individual (të cilin nuk e gjetën). Ata kryen një bastisje brutalisht të dhunshme, duke plagosur pa dallim mbi 30 romë, duke përfshirë fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara.

ERRC lehtësoi përfaqësimin ligjor për romët që u plagosën në ankesat e tyre kundër policisë në zyrën e prokurorit. Hetimi fillestar nga inspektorati policor ka qenë i shkurtër dhe ka refuzuar të pranojë dëshminë e të plagosurve. Pas tetë muajsh hetimi u rihap dhe viktimat u lejuan të dëshmonin, por procedurat nuk ishin efektive. Gjatë hetimit të dytë, parregullsitë në deklaratat e viktimave iu atribuan nga psikologu dhe oficeri hetues të ashtuquajturit “mentalitet rom” i cili sipas tyre karakterizohet nga karakteristika si: mungesë vetëdisipline, neglizhencë e angazhimeve ndaj të tjerat, agresioni, të qenit asocial dhe paaftësia për t’u përshtatur me standardet sociale. Pas përfundimit të hetimeve, ndaj disa prej romëve që u rrahën nga policia u ngritën kallëzim penal për dëshmi të rreme. ERRC i mbështeti aplikantët përmes sistemit gjyqësor sllovak deri në Gjykatën Kushtetuese, e cila vendosi kundër tyre në vitin 2017. Çështja u soll para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut më 19 mars 2018.

Qeveria ka lëshuar tashmë një falje zyrtare në qershor 2021 “për padrejtësinë dhe vuajtjen e shkaktuar viktimave dhe familjeve të tyre”. Qeveria theksoi se kërkimi i faljes nuk është vetëm një gjest njerëzor në raport me viktimat, por nënkupton edhe një angazhim të shtetit për të shmangur dështime të ngjashme në të ardhmen. Kërkimi i faljes është gjithashtu një sinjal se autoritetet e zbatimit të ligjit janë sinqerisht të interesuara për të rifituar besimin e shoqërisë civile.” Përderisa kjo zgjidhje miqësore dhe kërkimi i mëparshëm falje nuk kompensojnë veprimet e policisë sllovake në Moldavi nad Bodvou (as persekutimin e mëvonshëm të viktimave nga sistemi gjyqësor sllovak), gatishmëria e dukshme e qeverisë për të reformuar të cilën ata e shprehën në rezolutën për ky rast njihet dhe vlerësohet siç duhet nga ERRC.

Qeveria ka tre muaj kohë për t’ua paguar shlyerjen aplikantëve.

Më të lexuarat