Raporti i ERRC zbulon brutalitetin e policisë dhe racizmin institucional ndaj romëve në të gjithë BE-n

Të fundit

Community Reporters Albania
Community Reporters Albaniahttps://reportersalbania.com
C.R.A është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka qëllim të promovojë gazetarinë qytetare në Shqipëri. Misioni i Community Reporters Albania është të raportojë çështjet sociale të thelluara me natyrë investigative.

 

Një raport i ri i publikuar sot nga Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (ERRC) thekson racizmin institucional të përhapur ndaj romëve në sistemet e zbatimit të ligjit të gjashtë vendeve anëtare të BE-së: Bullgaria, Hungaria, Irlanda, Italia, Rumania dhe Sllovakia. Raporti, Brutal & Bigoted: Policimi i Romëve në BE, zbulon një kulturë të përhapur të mosndëshkimit midis forcave policore evropiane dhe konstaton se dështimet për të mbrojtur romët, si dhe për të hetuar në mënyrë adekuate krimet e urrejtjes me motive racore, janë të zakonshme për agjencitë e zbatimit të ligjit të të gjashtë vendet. Raporti rekomandon nevojën urgjente për krijimin e një karte detyruese të BE-së për standardet e përbashkëta bazë, e cila sanksionon policimin e të drejtave-ankesave, jo-diskriminuese dhe jo-raciste në të gjithë Bashkimin.

Presidenti i ERRC-së, Gjorgje Jovanoviç tha: “Ne kemi bërë thirrje dhe kemi ngritur padi për brutalitetin e policisë kundër romëve për vite me radhë; rreth 50% e të gjitha rasteve tona aktive ligjore kanë të bëjnë me sjelljen e keqe të policisë. Vitin e kaluar, lëvizja Black Lives Matter solli një ndërgjegjësim të papritur të publikut për policimin racist në Evropë dhe çoi në një lëvizje politike nga BE drejt adresimit të racizmit të përhapur institucional në forcat policore. Ne duam që kjo çështje të mbetet në axhendën evropiane. Ky raport, si dhe kërkimet e ardhshme, të kombinuara me monitorimin tonë, punën tonë të avokimit dhe çështjet tona gjyqësore, ofrojnë më shumë se mjaftueshëm prova të problemit. Ajo që na duhet tani është guximi dhe vullneti politik në Bruksel dhe në shtetet anëtare, për të bërë diçka për këtë.”

Raporti bazohet në kërkimin e fundit të kryer nga ERRC dhe mbikëqyrësi global i drejtësisë penale Fair Trials mbi përvojën e romëve në sistemet evropiane të drejtësisë penale. Ky projekt kërkimor, i cili po kryhet në tetë vende evropiane, përshkroi se si “komunitetet rome jo vetëm që janë në shënjestër të rëndë, por edhe ngacmohen dhe provokohen nga policia”. Provat në këtë raport të ri të botuar sot lënë pak dyshime se çështjet rreth aksesit në drejtësi dhe anticiganizmit janë më të thella se incidentet diskrete të brutalitetit policor. Rastet e shumta të dokumentuara zbulojnë se agjencitë e zbatimit të ligjit janë institucionalisht raciste; se anticiganizmi është qartësisht i dukshëm në mënyrën se si policohen komunitetet rome; dhe se ka tolerancë zyrtare në nivelet më të larta të kulturës së mosndëshkimit brenda organeve të zbatimit të ligjit kur bëhet fjalë për keqtrajtimin e romëve.

Vëllimi i madh i ankesave, rasteve dhe provave të sjelljes së pahijshme të policisë të mbledhura nga ERRC gjatë viteve të fundit i jep më shumë besim përfundimit nga ky raport: se në të gjithë Evropën racizmi dhe diskriminimi anti-rom janë sistematik brenda shumë agjencive të zbatimit të ligjit, ku një kulturë mosndëshkueshmëria inkurajon oficerët e policisë që të veprojnë me paragjykimet e tyre raciste dhe të përfshihen në dhunë arbitrare dhe ndonjëherë vdekjeprurëse kundër romëve.

Bazuar në provat e mbledhura në këtë raport, ERRC rekomandon një kartë të përbashkët detyruese të BE-së për policimin e ankesave për të drejtat, si dhe një zgjerim të Direktivës së BE-së për Barazinë Racore (2000/43/EC) për të mbrojtur qytetarët nga sjelljet e pahijshme raciste nga zbatimi i ligjit. Në shtetet anëtare, organet plotësisht të pavarura përgjegjëse për hetimin e sjelljes së keqe të policisë janë absolutisht të nevojshme për të siguruar që policia të mos shpërdorojë pushtetin e saj dhe të brutalizojë qytetarët romë pa u ndëshkuar.

Më të lexuarat